TOMATIS LUISTERTHERAPIE IS BESTEMD VOOR:

 

 

·   Al diegenen:

        met spraak, gehoor en evenwichtsproblemen, met slechte communicatie of concentratie, met lusteloosheid, dyslexie, dyscalculie, PDD-NOS, NLD, ADD, DCD of Autisme, Down Syndrome, gespannenheid, hyperactiviteit (ADHD), doofheid en psychosomatische klachten, maar ook voor duizeligheid of de ziekte van Menière danwel oorsuizingen.

 

Bovendien voor:

 

·   Kinderen-jongeren:

   met leer-, gedrags-, taal-, lees-, schrijf-, motorische- en

   spraakproblemen.

 

 

·   Volwassenen:

      met functioneringsproblemen, slaapstoornissen, vermoeidheid, angsten, depressies, onzekerheid, burn-out,  spreek-, zang-, of musiceerproblemen.  

 

·   Ouderen:

           voor meer energie en vitaliteit.  

 

·   Taalintegratie:

           het verbeteren van de moedertaal en het leren van 

           vreemde moderne talen (Nederlands, Frans, Duits,          

           Engels) en het voorbereiden van examens/tentamens.

 

Bij al deze problemen vervult de coördinatie tussen de twee hersenhelften een cruciale rol. Het oor is de meest effectieve ingang tot de hersenschors en haar verbinding met het zenuwstelsel.

De Luistertherapie interfereert niet met reguliere geneeskunde en onthouden wij ons van adviezen, ook over het gebruik van geneesmiddelen.

 
© centrum voor luistertherapie Gorinchem